UKOŃCZYŁEŚ 18 LAT ?

WEJDŹ  /  
ZAMKNIJ KRZYŻYKIEM

/  1 /  W celu usunięcia wątpliwości prowadzący witrynę zapewnia, że nie prowadzi sprzedaży Wyrobów Alkoholowych, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony, www.alkoholereklamowe.pl w związku z zapisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jakakolwiek sprzedaż Wyrobów Alkoholowych za pośrednictwem witryny www.alkoholereklamowe.pl nie jest prowadzona. / 2 /  Zamieszczone na ww. stronie internetowej wszelkie informacje o Wyrobach Alkoholowych, w szczególności ceny, są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 lub art. 661 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog Wyrobów Alkoholowych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. / 3 / KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM MOŻLIWY JEST W ZAKŁADCE KONTAKT.

Menu